2021-06-22 Tarybos posėdis


SPRENDIMŲ PROJEKTAI TEIKIAMI TARYBAI SPRĘSTI DĖL ĮTRAUKIMO Į 2021-06-22 TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĘ