6. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. SPALIO 24 D. SPRENDIMO NR.T2-297 „DĖL KULTŪROS IR MENO TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-164)

Nuoroda į posėdžio medžiagą

Balsavimui registravosi narių 30

Balsavo narių 30

Pritarta

Rezultatai

(28 balsai) 93%

Prieš
(0 balsai) 0%

Susilaikau
(2 balsai) 7%

Iš viso balsavo: 30

Ela ANDREJEVA --- Už
Arūnas ANDZIULIS --- Už
Kazys BAGDONAS --- Už
Arūnas BARBŠYS --- Už
Saulius BUDINAS --- Už
Arvydas CESIULIS --- Už
Vidmantas DAMBRAUSKAS --- Už
Rimantas DIDŽIOKAS --- Už
Vytautas GRUBLIAUSKAS --- Už
Romaldas IDZELEVIČIUS --- Už
Laima JUKNIENĖ --- Už
Aidas KAVECKIS --- Už
Antanas KONTAUTAS --- Už
Edmundas KVEDERIS --- Už
Elida MANTULOVA --- Už
Andrius PETRAITIS --- Už
Vidmantas PLEČKAITIS --- Už
Nina PUTEIKIENĖ --- Susilaikau
Vaida  RAUGELĖ --- Už
Artūras RAZBADAUSKAS --- Už
Viktor SENČILA --- Už
Judita SIMONAVIČIŪTĖ --- Už
Lina SKRUPSKELIENĖ --- Už
Justina SUNGAILIENĖ --- Už
Jurij ŠERŠNIOV --- Susilaikau
Alvidas ŠIMKUS --- Už
Rimantas TARAŠKEVIČIUS --- Už
Arūnas TUMA --- Už
Arvydas VAITKUS --- Už
Alina VELYKIENĖ --- Už