2. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. VASARIO 25 D. SPRENDIMO NR. T2-23 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-162)

Nuoroda į posėdžio medžiagą

Balsavimui registravosi narių 31

Balsavo narių 31

Pritarta

Rezultatai

(17 balsai) 55%

Prieš
(0 balsai) 0%

Susilaikau
(14 balsai) 45%

Iš viso balsavo: 31

Ela ANDREJEVA --- Už
Arūnas ANDZIULIS --- Susilaikau
Kazys BAGDONAS --- Už
Arūnas BARBŠYS --- Už
Saulius BUDINAS --- Susilaikau
Arvydas CESIULIS --- Už
Vidmantas DAMBRAUSKAS --- Susilaikau
Rimantas DIDŽIOKAS --- Už
Vytautas GRUBLIAUSKAS --- Už
Romaldas IDZELEVIČIUS --- Susilaikau
Laima JUKNIENĖ --- Už
Aidas KAVECKIS --- Už
Antanas KONTAUTAS --- Susilaikau
Edmundas KVEDERIS --- Už
Elida MANTULOVA --- Už
Andrius PETRAITIS --- Už
Vidmantas PLEČKAITIS --- Už
Nina PUTEIKIENĖ --- Susilaikau
Vytis RADVILA --- Už
Vaida  RAUGELĖ --- Susilaikau
Artūras RAZBADAUSKAS --- Už
Viktor SENČILA --- Susilaikau
Judita SIMONAVIČIŪTĖ --- Susilaikau
Lina SKRUPSKELIENĖ --- Susilaikau
Justina SUNGAILIENĖ --- Už
Jurij ŠERŠNIOV --- Susilaikau
Alvidas ŠIMKUS --- Už
Rimantas TARAŠKEVIČIUS --- Už
Arūnas TUMA --- Susilaikau
Arvydas VAITKUS --- Susilaikau
Alina VELYKIENĖ --- Susilaikau