3. DĖL SPECIALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ PASKELBIMO KLAIPĖDOS MIESTO BENDROJO PLANO, PATVIRTINTO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. BALANDŽIO 5 D. SPRENDIMU NR. T2-110, SUDEDAMĄJA DALIMI (T1-165)

Nuoroda į posėdžio medžiagą

Balsavimui registravosi narių 28

Balsavo narių 28

Pritarta

Rezultatai

(25 balsai) 89%

Prieš
(0 balsai) 0%

Susilaikau
(3 balsai) 11%

Iš viso balsavo: 28

Ela ANDREJEVA --- Susilaikau
Arūnas ANDZIULIS --- Už
Arūnas BARBŠYS --- Už
Saulius BUDINAS --- Už
Arvydas CESIULIS --- Už
Vidmantas DAMBRAUSKAS --- Už
Rimantas DIDŽIOKAS --- Už
Vytautas GRUBLIAUSKAS --- Už
Romaldas IDZELEVIČIUS --- Už
Laima JUKNIENĖ --- Už
Aidas KAVECKIS --- Už
Antanas KONTAUTAS --- Už
Edmundas KVEDERIS --- Už
Elida MANTULOVA --- Už
Andrius PETRAITIS --- Už
Vidmantas PLEČKAITIS --- Už
Nina PUTEIKIENĖ --- Susilaikau
Vytis RADVILA --- Už
Vaida  RAUGELĖ --- Už
Artūras RAZBADAUSKAS --- Už
Viktor SENČILA --- Už
Judita SIMONAVIČIŪTĖ --- Už
Lina SKRUPSKELIENĖ --- Už
Justina SUNGAILIENĖ --- Už
Jurij ŠERŠNIOV --- Susilaikau
Rimantas TARAŠKEVIČIUS --- Už
Arvydas VAITKUS --- Už
Alina VELYKIENĖ --- Už