2021-11-25 Tarybos posėdis


SPRENDIMŲ PROJEKTAI TEIKIAMI TARYBAI SPRĘSTI DĖL ĮTRAUKIMO Į 2021-11-25 TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĘ