2021-10-28 Tarybos posėdis


SPRENDIMŲ PROJEKTAI TEIKIAMI TARYBAI SPRĘSTI DĖL ĮTRAUKIMO Į 2021-10-28 TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĘ