2021-09-30 Tarybos posėdis


SPRENDIMŲ PROJEKTAI TEIKIAMI TARYBAI SPRĘSTI DĖL ĮTRAUKIMO Į 2021-09-30 TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĘ