2021-07-22 Tarybos posėdis


SPRENDIMŲ PROJEKTAI TEIKIAMI TARYBAI SPRĘSTI DĖL ĮTRAUKIMO Į 2021-07-22 TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĘ