2021-05-27 Tarybos posėdis


SPRENDIMŲ PROJEKTAI TEIKIAMI TARYBAI SPRĘSTI DĖL ĮTRAUKIMO Į 2021-05-27 TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĘ