2021-04-29 Tarybos posėdis


SPRENDIMŲ PROJEKTAI TEIKIAMI TARYBAI SPRĘSTI DĖL ĮTRAUKIMO Į 2021-04-29 TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĘ