2021-03-25- 2021-03-26 Tarybos posėdis


SPRENDIMŲ PROJEKTAI TEIKIAMI TARYBAI SPRĘSTI DĖL ĮTRAUKIMO Į 2021-03-25- 2021-03-26 TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĘ