2021-02-25 - 2021-02-26 Tarybos posėdis


SPRENDIMŲ PROJEKTAI TEIKIAMI TARYBAI SPRĘSTI DĖL ĮTRAUKIMO Į 2021-02-25 - 2021-02-26 TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĘ