2021-01-28 Tarybos posėdis


SPRENDIMŲ PROJEKTAI TEIKIAMI TARYBAI SPRĘSTI DĖL ĮTRAUKIMO Į 2021-01-28 TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĘ