2020-11-26 Tarybos posėdis


SPRENDIMŲ PROJEKTAI TEIKIAMI TARYBAI SPRĘSTI DĖL ĮTRAUKIMO Į 2020-11-26 TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĘ


PROTOKOLINIAI PAVEDIMAI