2020-10-29 Tarybos posėdis

2.1 UŽ PASTABĄ

Nepritarta


SPRENDIMŲ PROJEKTAI TEIKIAMI TARYBAI SPRĘSTI DĖL ĮTRAUKIMO Į 2020-10-29 TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĘ


PROTOKOLINIAI PAVEDIMAI