2020-05-28 Tarybos posėdis


SPRENDIMŲ PROJEKTAI TEIKIAMI TARYBAI SPRĘSTI DĖL ĮTRAUKIMO Į 2020-05-28 TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĘ


PROTOKOLINIAI PAVEDIMAI