2020-05-21 Tarybos posėdis


SPRENDIMŲ PROJEKTAI TEIKIAMI TARYBAI SPRĘSTI DĖL ĮTRAUKIMO Į 2020-05-21 TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĘ


PROTOKOLINIAI PAVEDIMAI